Dr. Avneesh Singh
Genel Müdür, Fabrika Genel Müdürlüğü Fabrika Hizmetleri ve Çalışma Enstitüleri (DGFASLI), Mumbai (Hindistan)
Çalışma ve İstihdam Bakanlığı, Govt. Hindistan


Web: www.dgfasli.nic.in

Avneesh Singh, Çalışma ve İstihdam Bakanlığına bağlı olan Fabrika Genel Müdürlük Hizmetleri ve Çalışma Enstitüleri’nin (DGFASLI) genel müdürüdür. Hindistan DGFASLI, ulusal düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarının oluşturulmasında teknik yardımcısı olarak hizmet vermektedir.

Dr. Singh, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Hindistan Endüstri Enstitüsü (IIT) Delhi'de “Endüstriyel İşçi Akıl Sağlığı” konusunda araştırma yaptı ve 1989 yılında doktora derecesini aldı. Italya’nın Turin Üniversitesi’ndeki ILO Uluslararası Eğitim Merkezi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitimini tamamlamıştır.

Singh Hindistan'da ve yurt dışında Enstitülerde İş Güvenliği ve Sağlığı alanında uzmanlık eğitimi aldı. Hindistan'ı çeşitli uluslararası forumlarda ve çok ülkeli çalışma misyonlarında temsil etti.

Bir dizi eğitim modülü ve eğitim kılavuzu geliştirdi. Buna ek olarak DGFASLI kuruluşu tarafından üretilen bir dizi İSG filmini yönetti. Mesleki deneyimi (28 yılı aşkın süredir) İSG'nin Davranışsal Yönleri alanında Araştırma, Eğitim ve Gelişimi içermektedir.

Singh, İş Güvenliği ve Sağlığı alanında birçok prestijli ulusal araştırma çalışması yürütmüştür. Önemli araştırma projelerinden bazıları şunlardır: India ‘’Hindistan'daki Ulusal Silikozun Tanımlanması ve Önlenmesi Ulusal Çalışması”; ‘’Hindistan'ın Ana Limanlarında Güvenli Sürüş Ulusal Projesi ”; ve ‘’Ulusal İSG Profilin Geliştirilmesi’’. Singh ayrıca, “İşyerinde Güvenlik, Sağlık ve Çevre Ulusal Politikası'nın Geliştirilmesi ve Uygulanması” gibi ulusal öneme sahip görevler üstlendi.

Hindistan Hükümeti, Dr. Faridabad'da (Hindistan) Bölgesel İşgücü Enstitüsü'nün (İSG) Geliştirilme ve Kurulması, Bölgesel İşgücü Enstitüsü'nün (RLI) Gelişimi ve Shillong gibi prestijli ulusal projelerin bazılarının sorumluluğunu Dr. Singh'e verdi.

Singh Hindistan'daki İSG Faaliyetlerinin uluslararasılaştırılmasında etkili olmuştur. Onun rehberliğinde İSH ile ilgili ilk Uluslararası Vizyon Sıfır Konferansı Mart 2017'de Yeni Delhi'de düzenlenmiş olup ikinci uluslararası konferans 2019 Şubat'ta Mumbai'de gerçekleştirildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Çalışma Bakanlığı (USDOL) ve Hindistan'ın İşgücü ve İstihdam Bakanlığı arasında MOU’nun çerçevelendirilmesi için çalışmıştır.

İSG Koruması alanında İşbirliği ile ilgili olarak DGFASLI ve Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) arasındaki MOU gibi bazı kilit MOU'ların imzacı (DG, DGFASLI olarak) olmuştur. Ulusal düzeyde İSG alanında işbirliği ve koordinasyon geliştirmek için Dr. Singh, İş Sağlığı Yönetimi alanında Hindistan Hükümeti Çalışanları Devlet Sigorta Şirketi (ESIC) gibi MOU'ları bir araya getirdi; Endüstrinin kapılarında İSG bilincini oluşturmak için 3M Hindistan; ve büyük örgütlenmemiş sanayi sektöründe İş Sağlığı kapsamını genişletmek için Hindistan İş Sağlığı Derneği (IAOH).
Farklı kurumlarda, üniversitelerde ve oganizasyonlarda çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrenciye rehberlik etmiştir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan 40'dan fazla araştırma makalesi bulunmaktadır.

Diğer profesyonel ve bilimsel organların üyeliğine ek olarak Dr. Singh, 2010 yılında Hindistan Bilim Kongresi Derneği'nin (ISCA) başkanlığını yürütmüştür.