Arzu Erdoğan
25.05.1976 Yalova doğumlu. ilk, orta ve lise tahsilini Yalova’da tamamladıktan sonra 2001 yılında Sakarya Üniversitesi -İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu.İstanbul’da sigorta ve elektronik güvenlik şirketlerinde yöneticilik görevinde bulundu.1 yıllık bir fizibilite çalışması sonucunda 2014 yılında Ankara’ya yerleşerek Ortak Sağlık Güvenlik Birimini kurdu. Halen Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde okumakta ve İş Güvenliği Uzmanı adayıdır.2017 yılında İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyette olan Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak Kasım 2017 de Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği İş Adamları Derneğinin( TİSGİAD )kurulmasını sağladı ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir