Altan Çetinkal
MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü, Makine Mühendisi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Evli, 2 erkek çocuk babası

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2012
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği, 2003


Genel Açıklama:

Üye işyerlerinde iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile çalışmalar yapar, bu amaçla üyelerini teknik ve hukuki konularda bilgilendirir,  destek verir. Bu çerçevede, her kademe yönetici ve çalışanlara yönelik eğitim, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenler, konuyla ilgili yayınlar hazırlanmasının koordinasyonunu yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG alanında teşkil edilen teknik komitelere (Tehlike Sınıfları Komisyonu, KKD Teknik Komitesi vb.) TİSK temsilcisi olarak iştirak eder, çalışmalara katkı sunar. İSG alanında çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen birçok etkinliğe konuşmacı olarak katılarak, katkı sunmaktadır. Çeşitli kuruluşlar tarafından yayımlanan dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.