Alparslan Yılmaz
Yankı Akademi / Yankı Eğitim ve Danışmanlık/ İSG Arge

Alparslan Yılmaz 1973 yılında Tokat’ta doğdu.

Eğitim
1995 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1997 yılında MESS Eğitim Vakfında Eğitim Uzmanı olarak göreve başlamış ve altı yıla yakın bir süre boyunca çalışmış, 2003 yılında Gebze MESS Eğitim Vakfı’nda Teknoloji Eğitim Merkezi Yöneticisi olarak üç yılı aşkın bir süre bu görevi yürütmüştür. 2009-2011 yıllarında İstanbul Aydın Üniversitesi İSG Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak İSG Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Yerlerinde Risk Analizi ve Metodları, İSG Yönetim Sistemleri konularında ders vermiştir.

2006 yılı itibariyle kurucusu olduğu Yankı Akademi ve Yankı Eğitim ve Danışmanlık firmasında A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarında eğitim ve danışmanlık yaparak çalışma hayatına devam etmektedir. Aynı zamanda kurucu ortağı olduğu İSG ARGE firmasında İSG etkinlikleri, video-yapım ürünleri, yazılım-uygulamaları, eğitim merkezi kurulumu, sanal gerçeklik uygulamaları konularında İş Sağlığı ve Güvenliği dünyasında teknolojik çözümler yaratmaya yönelik çalışmaları yürütmektedir.

Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Uzmanlık Alanları
İş Sağlığı ve Güvenliği ( İSG ) Uzmanı olarak; insan yaşamının korunmasında çeşitli iş sektörlerinde İSG uzmanı olarak; yasal mevzuata uygunluğun sağlanması, tehlike kaynaklarının tespit edilmesi ve giderilmesi konusunda önerilerde bulunma, çalışanların İSG eğitimlerinin düzenlenmesi ve ilgili eğitimleri vermek, iş yeri risk analizi ve değerlendirilmesi konusunda işyerine uygun çeşitli metotlarla rapor hazırlamak ve gerekli tespitleri yapmak, acil eylem planlarının hazırlanması, acil eylem planları doğrultusunda gerekli tatbikatları planlamak ve yönetmek, yapılan işin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli talimatları hazırlamak, OHSAS 18001 sistemi ve gereklilikleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ilgili ve gerekli prosedürlerin hazırlanması, gerekli teknik ölçümlerin gerçekleştirilmesi ( gürültü, aydınlatma vb. ) ilgili haritaların hazırlanması, yıllık İSG hizmetlerinin planlanması ve yönetimi.