Prof. Dr. Alp Ergör

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, devlet hizmet yükümlülüğü tamamlamış, ardından çeşitli kamu kurumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunda çalışmıştır. Mezuniyet sonrası eğitimine 1989 yılında, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen “iş sağlığı doktora programında Prof.Dr.Nazmi Bilir’in danışmanlığında başlamıştır. İş Teftiş Kurul Başkanlığı, Ankara Grup Başkanlığında iş müfettişi olarak görev yapmış, bu süreçte Prof.Dr.İsmail Topuzoğlu, Dr.Bülent Piyal gibi alanın önemli isimleri ile çalışma olanağı bulmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına, 1998 yılında öğretim üyesi olarak geçen Dr.Ergör anabilim dalının iş sağlığı alanındaki mezuniyet sonrası eğitim koordinatörlüğünü yürütmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen “iş sağlığı” ve Fen Bilimleri Enstitüsü altında yürütülen “iş sağlığı ve güvenliği” programlarında görev almaktadır. Prof.Dr.Yücel Demiral ile birlikte DEÜ Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin ve DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezinin (İSAMER) kuruluşunda görev almış ve halen 2007 yılında yaşama geçen bu 2 birimin ekiplerinin içinde yer almaktadır. 2002 yılından bu yana ICOH üyesi olan Dr.Ergör “ICOH OH for Health Care Workers Bilimsel Çalışma Grubu” üyesidir; 2013-17 arasında ICOH ülke sekreterliğini yürütmüştür.

Dr.Ergör DEÜ İSAMER Müdürlüğü ve DEÜ Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sorumluluğu, DEÜ iş sağlığı ve güvenliği koordinatörlüğü görevlerini yürütmekte, DEÜTF İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalında da öğretim üyesi olarak yer almakta