Prof. Dr. Ali Naci Yıldız

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Zorunlu hizmet sonrası 5 yıl T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinde işyeri hekimi olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesinde İş Sağlığı/Halk Sağlığı yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı, 2006 yılında Halk Sağlığı (İş Sağlığı) doçenti, 2013 yılında profesör oldu.

Halen çalıştığı pozisyon;
Hacettepe Üniversitesi;
*Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
* Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticisi
*Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Yardımcısı
*Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı İş Sağlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programı Sorumlusu
*Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) Müdürü
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi (HİYEM) Müdürü
*Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi İşyeri Hekimliği Eğitim Merkezi Müdürü

Halen sürdürdüğü projeler;
İş sağlığı ve güvenliği konularında yenilikçi eğitim programı geliştirme ve uygulama
Sağlık personelinin iş kazaları bildirim ve eğitimi
Meslek hastalıklarının saptanamaması nedenleri
Çalışma alanları: İş Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı