Dr. Ahmet Özlü

Görev Yaptığı Yerler
Eylül 2017 halen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı
Ocak 2016 – Eylül 2017 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı
Temmuz 2014-Aralık 2015 Daire Başkanı, Ankara İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı
Eylül 2012-Temmuz 2014 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı, Aşı ile önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı
Mart 2012- Temmuz 2014 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı
21.12.2010 Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı (Yeni adıyla Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü)
08.03.2006 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü
15.07.2004 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Hekimi
24.04.2002 Çalış Sağlık Ocağı /ANKARA

Kurumlarda Çalıştığı Konular:

Halk Sağlığı
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Bulaşıcı ve Salgın Hastalıkların Kontrolü
Bağışıklama Faaliyetleri ve Aşı Kampanyaları
Sağlık Yönetimi ve Hastane İşletmeciliği
Kişisel Gelişim ve İletişim Becerileri (USES)
Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi
Bilgi İşlem hizmetleri,
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Ulusal ve uluslararası çalışmalar / Projeler (Dünya Bankası, H2020)

Mezun Olduğu Üniversite ve Bölümü
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2002

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı ABD Yüksek Lisans Programı (Tez Dönemi)

Yabancı Dil

İngilizce