Abdurrahman Akman
1979 Ankara doğumludur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini Kimya Mühendisliği, Doktora eğitimini İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapmıştır. 2003-2010 yılları arasında MKE Barut Fabrikasında Üretim Mühendisliği görevinde bulunmuştur. 2010 yılından beri ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi olarak görev yapmaya devam etmektedir.