9 Mayıs 2016

 • » Sadabad

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 13 dakika (Toplam 78 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 12 dakika

  Yer:
  SADABAD
  Konuşmacılar:

  4.İSG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

  1 - İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Mesleki Problemleri ve Ülkemiz İSG Kültürünün Yaygınlaşmasına Katkıları
  Levent Kavlak
  İSAG, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

  2 - Bakır, Kalay ve Nikelaj ile Çalışılan ve Ayakkabı ve Çanta Üretilen İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının Artırılması Projesi
  İsmail Çelik, Meftun Sakallı, İlker Acar, Aslıcan Güler, Ferdi Karakaya / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  3 - Arnavutluk’taki İSG Sistemi
  Laureta Xhelilaj
  Directorate of Inspection for Health and Safety at Work

  4 - Oyuncu ve set çalışanlarının yaşantılarına, tanıklıklarına dayalı sektörel kaza analizi
  Tilbe Saran1, Sercan Gidişoğlu1, Feride Çetin1, Meltem Cumbul1, Ali Rıza Tiryaki1, Derya Doğanay1, Elif Kuş1, Ersin Gök2, Gülnur Atalay2, Aslı Kaygusuz Emek2
  1Oyuncular Sendikası, İstanbul
  2Sinema Televizyon Sendikası, İstanbul

  30. Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde İSG

  5- Tersane ve Liman İşletmelerinde Gazdan Arındırma İşlemi
  Kazi̇m Cesur1, Erdal Arlı2
  1Kocaeli Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli
  2Kocaeli Üniversitesi, Deniz Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kocaeli

  28. İş Kazaları ve Kök - Neden Analizi

  6-Bhopal Felaketi
  Zübeyde Burcu Mercan
  ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana Grup Başkanlığı, Adana, TÜRKİYE

 • » Eyüp (Salon1)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  EYÜP
  Konuşmacılar:

  16. İSG Kurulları

  1- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları bir işyeri uygulaması
  Coşkun Sefertaş, Hüseyin Uludağ, Timur Sevim, Serkan Kan / Türk Telekomünikasyon A.Ş.

  14. Risk Yönetimi ve Çalışanların Aktif Katılımı

  2- Okullarda risk değerlendirmesi
  Süleyman Değirmenci1, Coşkun Sefertaş2, Mustafa Eroğlu1, Hakan Berber1, Suat Çelik1
  1Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Trabzon
  2Türk Telekomünikasyon A.Ş.

  23. Kimyasalların Kullanımında İSG

  3-Kuru temizleme atölyelerinde çalışanların maruz kaldığı kimyasal risk faktörlerinin incelenmesi
  Ömer Oran, Yunus Kısa / İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)

  4-Yapı Kimyasalları Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Rifat Battaloğlu, Koray Buhurcu
  Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

  5-Eczacılık Fakültesi Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Değerlendirilmesi
  Lütfiye Hilal Özcebe, Erdem Çavlan
  Hacettepe Üniversitesi, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

  6- Boya Terbiye İşletmelerinde Kullanılan Tehlikeli Kimyasallar ve Alınması Gereken Tedbirler
  Hüseyin Benli, Enes Gündüz
  Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Kayseri

  24. İş Hijyeninin İSGde Rolü

  7-İş Hijyeni Laboratuvarlarının Kimyasal Parametrelerde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
  Ayşe Erim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

 • » Fener (Salon2)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  FENER
  Konuşmacılar:

  30. Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde İSG
  1-Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde Standart (Rutin) Olmayan Tehlike Analizi ve Güç Kilitleme
  Semih Ataç
  Ford Otosan A.Ş. Gölcük Fabrikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Kocaeli

  2- Petrol Rafinerilerindeki ISOMAX Ünitesi’nin Ana Besleme Pompasının Sürdürülebilirliği ve Güvenilebilirliğinin Tesisi

  Javad Adl1, Sajad Salimi2, Alireza Sarkari1, Masumeh Asadi2
  1Department of Occupational Safety & Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  2Department of occupational safety & health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

  3-Bakım Onarım Atölyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeleri - Demiryolu Vagon Bakım Onarım Atölyesi Örneği
  Derya Koçak
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

  17. İSG Yönetim Sistemleri

  4-Ahşap doğrama işi yapan iki işyerinde İSG yönetim sistemi karşılaştırması
  Kürşat İsmail Akça / İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  5-Üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin yapılandırılması ve sürdürülebilirliği
  Gülçin Çivi / İstanbul Teknik Üniversitesi

  22. Ergonomi ve İSG

  6-İzmir Özel Sektör Çalışanlarında Kronik Hastalıklar ve İş Yaşımı Aktivite Kısıtlılığı Arasında İlişkinin Belirlenmesi
  Aliye Mandıracıoğlu1, Osman Bölükbaş2, Mehmet Demirel2
  1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  2Piramid iş sağlığı güvenliği OSGB

  7-Helikopter Pisti Apron Çalışanlarının Gürültü Maruziyet Değerlendirmesi
  Zafer Bilgin1, Hakkı Şahin1, Tülin Gündüz2
  1Işık Üniversitesi İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Bursa
  2Uludağ Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa

 • » Tophane (Salon3)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 13 dakika (Toplam 78 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 12 dakika

  Yer:
  TOPHANE
  Konuşmacılar:

  20. Meslek Hastalıklarında Proaktif Yaklaşımlar

  1-Hastahane Laboratuvarlarında Alınması Gereken Güvenlik Önlemleri
  Seda Candan, Günay Kocasoy
  Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

  2-Nijerya’da Petrol Arıtım ve Dağıtım Endüstrisindeki Erkek Çalışanlarda Potansiyel Mesleki Tehlike Olarak Görülen Prostat Hipertrofisinin Kanıtının Artırılması
  Tobias Innocent Ndubuisi Ezejiofor
  Department of Biotechnology, School of Biological Sciences, Federal University of Technology, Owerri, Nigeria

  3-Yeni bir sektör, eski bir hastalık: Yağ sektöründe pnömokonyoz
  Özkan Kaan Karadağ, Bahar Tüzün, Ece Bener
  İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı

  4-Çalışma mekânlarında tespit edilen elektromanyetik alan maruziyetinin iş sağlığı ve iş güvenliği etkilerine göre değerlendirilmesi
  Osman Çerezci Ş. Selim Şeker2, Şuayb Çağrı Yener1
  1Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 54187, Sakarya, TÜRKİYE
  2Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 34342 Bebek, İstanbul, TÜRKİYE

  5-İtfaiyecilerde Obezite Prevelansı ve Kardiyovasküler Hastalik Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Melek Ardahan, Hatice Şimşek
  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

  6-Çağrı Merkezi Çalışma Ortamı Elektromanyetik Alan Ölçümü İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi
  Dilşad Akal1, Mustafa Necmi İlhan2
  1T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara
  2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

 • » Kasımpaşa 1-2 (Salon4)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 13 dakika (Toplam 78 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 12 dakika

  Yer:
  KASIMPAŞA 1-2
  Konuşmacılar:

  25. Maden Sektöründe İSG

  1-Tasarım: Madenlerde işyeri güvenliğiyle ilişkisi
  Mehmet Kemal Gokay1, Mohammad Shahriari2
  1Selcuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Konya
  2N. Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konya

  27. Tarım Sektöründe İSG

  2- Türkiye'de Tarım Traktörleri Kazalarının Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi ile İlişkisinin Belirlenmesi
  Gülden Özgünaltay Ertuğrul1, Erdal Öz2, Ömer Ertuğrul1
  1Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kırşehir
  2Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir

  3-Traktör kuyruk miliyle işletilen tarım makinalarıyla çalışmada iş güvenliği
  Ali Bayat
  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

  2. Merkezı ve Yerel Yönetımlerde İSG Uygulamaları

  4-Belediye çalışanlarında güvenlik kültürü algısı: Bir büyükşehir belediyesi örneği
  Bülent Arpat, Nadir Savaş Öter
  Pamukkale üniversitesi, Honaz meslek yüksekokulu, iş sağlığı ve güvenliği programı, Denizli

  5-Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Ölümlü İş Kazaları Nasıl Önlenebilir
  Mustafa Celalettin Akpınar
  Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

  6-Halk sağlığı müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerinin incelenmesi: Mersin ili örneği
  Eylül Çeti̇n1, Koray Kenziman1, Nasır Nesanır2
  1Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mersin
  2Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi, Mersin

 • » Kasımpaşa 3-4-5 (Salon5)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  KASIMPAŞA 3-4-5
  Konuşmacılar:

  5. İSG’nin Eğitim Sistemine Entegrasyonu

  1- Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenci Konseylerinin Kurulması
  Ali Kemal Erim, İrfan Ak, Kenan Yümün, Ali Gözübek
  Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  2- Eğitim Müfredatına İSG Entegrasyonu: Okul Çağı Çocuklarında Güvenlik ve Sağlık
  Ehimare Iden1, Abi Fapohunda2
  1Department of Occupational Health, Occupational Health and Safety Managers, Lagos Nigeria
  2Consultant Epidemiologist / Evaluator, FOB Group LLC, Public Health Services, 1203 Northwestern Drive, Monroeville, PA 15146

  3-İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programlarının Ulusal Ölçütte Değerlendirilmesi
  Bekir Oral1, Bülent Oral2
  1Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
  2Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

  4-İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının Okullar Açısından İncelenmesi
  Murat Bülbül1 Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi, Yalova

  5-Mühendislik Fakülteleri Bölüm Müfredatlarının İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Dersi Açısından İncelenmesi
  Burak Birgören, Fedayi Yılmaz
  Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırıkkale

  6-Çanakkale İl Sınırları İçindeki Okullarda Görev Yapan Yöneticiler, Öğretmenler ve Ortaöğretime Devam Eden Öğrenciler Arasındaki Dikey ve Yatay İlişkilerin Psikolojik Tacize (Mobbing) Maruziyeti Üzerindeki Etkisi
  Serpil Seyhan Çalık, Mustafa Yağımlı
  Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Endstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek Lisans Programı

  7-Hemşire Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Farkındalık Düzeylerinin Arttırılması
  Ülfiye Çelikkalp1, Gamze Varol Saraçoğlu2, Burcu Tokuç3
  1Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ
  2Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tekirdağ
  3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

 • » Hasköy (Salon6)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer: HASKÖY
  Konuşmacılar:

  10. İSG ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki

  1- Personel davranışlarından kaynaklanan iş kazalarının önlenmesinde insan kaynakları biriminin önemi
  Gülperi Aylin İlgen
  Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul

  2-İş Yeri Psikologlarının Koruyucu Psikolojik Sağlık Çalışmalarındaki Rolleri
  İnanç Sümbüloğlu1, Çiğdem Vatansever2, İdil Işık3
  1Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
  2Namık Kemal Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Tekirdağ
  3İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

  3-Metal Sanayinde Çalışan Kadınlarda Atıf Kuramı Değerlendirmesi Çerçevesinde Psiko - sosyal Riskler: Bir Odak Grup Çalışması
  Serpil Aytaç, Ahmet Gökçe, Ülviye Tüfekçi
  Uludağ Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa

  4-İşyerinde Stresle Baş Etmek İçin İletişim Çalıştayları Uygulama Örneği
  İsmail Hakki Açikalin1, Tarık Tibet Pozam1, Elif Naciye Eşen2
  1Mercedes - Benz Turk AŞ. Aksaray Fabrikası
  2Terapimed Aile Danışma Merkezi

  5-Türk İş Hukukunda Evde Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği
  Elif Alp, Özge Alev Sönmez Çalış
  Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

  6-Yükseköğretim Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Faktörlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi
  Gülşen Demirel1, Murat Etoz2
  1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Antalya
  2Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya

  26.İnşaat Sektöründe İSG

  7-İnşaat İşçilerinde Kronik Ultraviyole Maruziyeti
  Zennure Yıldız1, Serkan Yıldız2
  1Keçiören Eğitim Araştırma Hastahanesi, Göz Hastalıkları, Ankara
  2Kara Harp Okulu Komutanlığı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Ankara

 • » Balat (Salon7)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 13 dakika (Toplam 78 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 12 dakika

  Yer: BALAT
  Konuşmacılar:

  6. Mesleki Eğitim ve İSG

  1-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Denetimi İçin Çipli Kart Kullanımının Önemi
  Bilgehan Ergün, Günay Kocasoy / Gedik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

  2-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Gerekliliği ve Tüm Eğitim Kurumları için Ders Planı Önerileri
  Bekir Parlak / Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı, Eskişehir

  3-Tıbbi Atık Toplayan Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
  Serden Başak1, Elif Işık2, Mukaddes Dağ3
  1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
  2Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
  3Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Şubesi

  4-Çıraklık Eğitim Merkezlerinde ve Endüstri Meslek Liselerinde Çalışanların ve Öğrencilerin İş Sağlığı Güvenliği Algısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
  Murat Etöz1, Esma Mavi2
  1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya, Antalya
  2Isparta Anadolu Lisesi, Isparta

  5-Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin İş Güvenliği Algısının Değerlendirilmesi
  Barış Yılmaz1, Emine Özbaştürk2
  1Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Meslek Yüksekokulu, Manisa
  2Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir

  27. Tarım Sektöründe İSG

  6-Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İş Kazalarının Değerlendirilmesi
  Barış Yılmaz1, Selen Özönel2
  1Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Meslek Yüksekokulu, Manisa
  2Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • » Cibali 1-2 (Salon8)

  Tarih: 9 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer: CİBALİ 1-2
  Konuşmacılar:

  28. İş Kazaları ve Kök - Neden Analizi

  1-Yapay Sinir Ağları Kullanarak Kaza Önlemlerinin Belirlenmesi
  Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2
  1Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Karabük
  2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli MYO, Makine Programı, Bilecik

  34. İşe Bağlı Trafik Kazaları

  2- Forkliftlerde İş Kazaları Eğilimi Analizi
  Oğuz Koçar1, Ercüment Neşet Di̇zdar2
  1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli MYO, Makine Programı, Bilecik
  2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Karabük

  3-Bir Hızlı Kargo Firmasında Hız Takibi Uygulamasının Trafik İş Kazalarına Yansımaları
  Özlem Işık Barsan1, Zekiye Karakaya1, Aliye Kaşarcı Hakan2
  1İstanbul Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Doktora
  2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

  4-İş Makinelerinin Karayollarında Karıştıkları Trafik Kazaları
  Murat Alkan, Murat Darçın, Gürdoğan Doğrul - İçişleri Bakanlığı

  5-Yolcu Taşımacılığının Ana Aktörü Olan Otobüslerin Karıştığı Kazaların İncelenmesi
  Murat Alkan / İç İşleri Bakanlığı

  6-Tarımsal Amaçla Kullanılan Traktörlerin Karıştığı Trafik Kazaları
  Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Gürdoğan Doğrul2, Murat Alkan2
  1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  2İçişleri Bakanlığı

  27. Tarım Sektöründe İSG

  7-Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Karıştıkları Kazalar
  Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2
  1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  2İçişleri Bakanlığı


 
 
Ana Sayfa               Davet               Organizasyon               Program               Medya               Keşfet               Ulaşım               İletişim
Danışma Ofisi
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA
E-posta: isgkongresi@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale