9 May 2016

 • » Sadabad

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 13 minutes (Total 78 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 12 minutes

  PLACE:
  SADABAD
  Presenters:

  4.Improvement And Dissemination of OSH Culture In Society

  1-Vocational Problems of OSH Professionals and Contributions of OSH Professionals to improve OSH Culture in Turkey
  Levent Kavlak
  İSAG, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği

  2-Improving the OSH awareness in the Nickel Plating, Copper and Tin Handling and Shoe and Bag Producing Workplaces
  İsmail Çelik, Meftun Sakallı, İlker Acar, Aslıcan Güler, Ferdi Karakaya / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  3-Osh System in Albania
  Laureta Xhelilaj
  Directorate of Inspection for Health and Safety at Work

  4-Sectorial Accident Analysis Due To The Experience Or Testymonies Of The Actors And Set Workers
  Tilbe Saran1, Sercan Gidişoğlu1, Feride Çetin1, Meltem Cumbul1, Ali Rıza Tiryaki1, Derya Doğanay1, Elif Kuş1, Ersin Gök2, Gülnur Atalay2, Aslı Kaygusuz Emek2
  1Oyuncular Sendikası, İstanbul
  2Sinema Televizyon Sendikası, İstanbul

  30. OSH In The Maintenance Activities
  5-Gas-free Procedure in Shipyards and Ports Managing
  Kazi̇m Cesur1, Erdal Arlı2
  1Kocaeli Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli
  2Kocaeli Üniversitesi, Deniz Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kocaeli  28.Occupational Accidents And Root Cause Analysis
  6-Bhopal Disaster
  Zübeyde Burcu MERCAN
  ÇSGB İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı, Adana, TÜRKİYE

 • » Eyüp (Hall 1)

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 11 minutes (Total 77 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  PLACE:
  EYÜP
  Presenters:

  16. Occupational Health And Safety Committees

  1- Occupational Health and Safety Committees have a workplace practice
  Coşkun Sefertaş, Hüseyin Uludağ, Timur Sevim, Serkan Kan / Türk Telekomünikasyon A.Ş.

  14. Risk Management And Active Participation of Employees

  2-Risk Assessment in Schools
  Süleyman Değirmenci1, Coşkun Sefertaş2, Mustafa Eroğlu1, Hakan Berber1, Suat Çelik1
  1Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Trabzon
  2Türk Telekomünikasyon A.Ş.

  23. OSH In The Use of Chemicals

  3-Research of chemical risk factors to which workers exposure in the dry-cleaning shops
  Ömer Oran, Yunus Kısa / İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı(İSGÜM)

  4-Evaluation of Occupational Health and Safety Practice in Construction Chemicals Industry
  Rifat Battaloğlu, Koray Buhurcu
  Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

  5-Health and Safety Conditions at Faculty of Pharmacy Laboratories
  Lütfiye Hilal Özcebe, Erdem Çavlan
  Hacettepe Üniversitesi, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

  6- The use of hazardous chemicals and cautions in the dyeing and finishing departments
  Hüseyin Benli, Enes Gündüz
  Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Kayseri

  7-Patlayıcı Ortam Bölge (Zone) Hesaplamasında CFD Modelleme Yaklaşımı ve EN 60079-10-1:2015 Standartının Getirdiği Yeni Bakış Açısı – QUADVENT Modeli
  Özlem Özki̇li̇ç
  ÖNDER AKADEMİ Endüstriyel Güvenlik Danışmanlık Eğitim ve İleri Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.

  24. The Role of Occupational (Industrial) Hygiene In OSH

  7-Attention to issues of chemical parameters related to Occupational Hygiene Laboratory
  Ayşe Erim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Başkanlığı

   

 • » Fener (Hall 2)

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 11 minutes (Total 77 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  PLACE:
  FENER
  Presenters:

  30.OSH In The Maintenance Activities
  1-Pre Task Analysis(PTA) in Maintenance&Repair Processes and Power Lockout
  Semih Ataç
  Ford Otosan A.Ş. Gölcük Fabrikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Kocaeli  2-Promotion of maintenance and reliability of main feed pump in the ISOMAX unit of oil refinery
  Javad Adl1,Sajad Salimi2, Alireza Sarkari1, Masumeh Asadi2
  1Department of Occupational Safety & Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  2Department of occupational safety & health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

  3-Occupational Health and Safety Hazards in the Maintenance and Repair Workshop-A Case Study of Railway Wagon Repair and Maintenance Workshop
  Derya Koçak
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

  17.OSH Management Systems

  4-A comparison of OHS managment system in two workplace working on wood joinery
  Kürşat İsmail Akça / İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  5-Structuring and sustainability of occupational health and safety management in universities
  Gülçin Çivi / İstanbul Teknik Üniversitesi

  22.Ergonomics And OSH

  6-Noncommunicable diseases and work limitation among private sector workers in Izmır
  Aliye Mandıracıoğlu1,Osman Bölükbaş2, Mehmet Demirel2
  1Ege University Faculty of Medicine Department of Public Health
  2Piramid occupational health and safety centre

  7-Noise aspect evaluation of the helipad ground services team
  Zafer Bilgin1, Hakkı Şahin1, Tülin Gündüz2 Tülin Gündüz2
  1Isik University, Occupational Health and Safety, Master Program, Bursa
  2Uludag University, Department of Industrial Engineering, Bursa

   

 • » Tophane (Hall 3)

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 13 minutes (Total 78 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 12 minutes
  PLACE: TOPHANE
  Presenters:

  20.Proactive Approaches For Occupational Diseases

  1-Safety Precautions to be Taken at the Laboratories of the Health-care Institutions
  Seda Candan, Günay Kocasoy
  Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

  2-Increasing evidence of prostrate hypertrophy as potential occupational hazard of male workers in the petroleum oil refining and distribution industry, Nigeria
  Tobias Innocent Ndubuisi Ezejiofor
  Department of Biotechnology, School of Biological Sciences, Federal University of Technology, Owerri, Nigeria

  3-Pneumoconiosis and pulmonary function tests in refining of vegetable oil workers
  Özkan Kaan Karadağ, Bahar Tüzün, Ece Bener
  İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı

  4-The evaluation of electromagnetic radiation exposure in workplaces in terms of occupational health and safety
  Osman Çerezci, Ş. Selim Şeker, Şuayb Çağrı Yener1
  1Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 54187, Sakarya, TÜRKİYE
  2Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 34342 Bebek, İstanbul, TÜRKİYE

  5-Investigation of Obesity Prevalence and Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Levels in Firefighters
  Melek Ardahan, Hatice Şimşek
  Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

  6-Call Center Work Environment Electromagnetic Field Measurement With Evaluation of Health And Safety Perspective
  Dilşad Akal, Mustafa Necmi İlhan
  1T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara
  2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

   

 • » Kasımpaşa 1-2 (Hall 4)

  Date: 9 May 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 13 minutes (Total 78 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 12 minutes

  PLACE:
  KASIMPAŞA 1-2
  Presenters:

  25. OSH In Mining

  1-Design: relation with occupational safety in mines
  Mehmet Kemal Gokay1, Mohammad Shahriari2
  1 Selcuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Konya
  2 N.Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konya

  27. OSH In Agriculture

  2-Determination of the Relationship between Accidents of Agricultural Tractors and Agricultural Mechanization Level as in the Example of Turkey
  Gülden Özgünaltay Ertuğrul1,Erdal Öz2, Ömer Ertuğrul1
  1 Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kırşehir
  2 Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir

  3-Occupational safety working by tractor’s PTO driven agricultural machinery
  Ali Bayat
  Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

  2. OSH Applications In Central And Local Administrations

  4-Safety culture perceptions in the municipality workers: An example of a metropolitan city
  Bülent Arpat, Nadir Savaş Öter
  Pamukkale üniversitesi, Honaz meslek yüksekokulu, iş sağlığı ve güvenliği programı, Denizli

  5-Preventing Fatal Occupational İnjuries İn The Water And Sewerage Administration
  Mustafa Celalettin Akpınar
  Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

  6-Knowledge of workers about occupational health and safety who are working in public health directorate and community health center: Case of Mersin Province
  Eylül Çeti̇n1,Koray Kenziman1, Nasır Nesanır2
  1 Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mersin
  2 Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi, Mersin

 • » Kasımpaşa 3-4-5 (Hall 5)

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 11 minutes (Total 77 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  PLACE:
  KASIMPAŞA 3-4-5
  Presenters:

  5. Integration of OSH Into The Education System

  1- Establishing Student Councils in Vocational and Technical High Schools
  Ali Kemal Erim, İrfan Ak, Kenan Yümün, Ali Gözübek
  Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  2-OHS integration into Education Curriculum: The Safety and Health of the School Child
  Ehimare Iden1, Abi Fapohunda2
  1 Department of Occupational Health, Occupational Health and Safety Managers, Lagos Nigeria
  2 Consultant Epidemiologist/Evaluator, FOB Group LLC, Public Health Services, 1203 Northwestern Drive, Monroeville, PA 15146

  3-Under The National Criteria, Evaluation of Associate Degree Programs In Occupational Health and Safety
  Bekir Oral1, Bülent Oral2
  1Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
  2Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

  4-Examining Occupational Health and Safety Regulations in Respect of Schools
  Murat Bülbül / Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi, Yalova

  5-Examination of curricula of engineering faculties in terms of occupational health and safety (OHS) courses
  Burak Birgören, Fedayi Yılmaz
  Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırıkkale

  6-The effects of vertıcal and horızontal relatıons among prıncıpals, teachers workıng ın the schools and hıgh school students on the psychologıcal harassment (mobbıng) ın Çanakkale province boundaries
  Serpil Seyhan Çalık, Mustafa Yağımlı
  Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Endstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

  7-Raising the Knowledge and Awareness of Nursing Students about Occupational Health and Safety
  Ülfiye Çelikkalp1, Gamze Varol Saraçoğlu2, Burcu Tokuç3
  1 Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ
  2 Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tekirdağ
  3 Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

 • » Hasköy (Hall 6)

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 11 minutes (Total 77 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  PLACE: HASKÖY
  Presenters:

  10.The Relationship Between OSH And Human Resources Management

  1- Importance of the human resources department for the prevention of accidents caused by employee behavior
  Gülperi Aylin İlgen
  Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul

  2-Protective Psychological Health Practices for Businesses and Roles of Occupational Psychologist
  İnanç Sümbüloğlu1, Çiğdem Vatansever2, İdil Işık3
  1 Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
  2 Namık Kemal Üniversitesi,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Tekirdağ
  3 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

  3-Psycho-Social Risks Within The Framework Of The Attribution Theories For Working Women In Metal Industry: A Focus Group Study
  Serpil Aytaç, Ahmet Gökçe, Ülviye Tüfekçi
  Uludağ Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa

  4-Coping with Stress at Work By Communication Workshop
  İsmail Hakki Açikalin1, Tarık Tibet Pozam1, Elif Naciye Eşen2
  1 Mercedes-Benz Turk AŞ. Aksaray Fabrikası
  2 Terapimed Aile Danışma Merkezi

  5-Turkish Labour Law On Occupatıonal Health And Safety Of Homeworkers
  Elif Alp, Özge Alev Sönmez Çalış
  Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

  6-Analyzing the Impact of the Personnel Management Factors on Occupational Health and Safety Perception at Higher Education Institutions
  Gülşen Demirel1, Murat Etoz2
  1 Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Antalya
  2 Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya

  26.OSH In Construction

  7-İnşaat İşçilerinde Kronik Ultraviyole Maruziyeti
  Zennure Yıldız1, Serkan Yıldız2
  1 Keçiören Eğitim Araştırma Hastahanesi, Göz Hastalıkları, Ankara
  2 Kara Harp Okulu Komutanlığı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Ankara

 • » Balat (Hall 7)

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 13 minutes (Total 78 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 12 minutes

  PLACE: BALAT
  Presenters:

  6.Vocational Education And OSH

  1-Significance of Feature Card for the Control of the Work Safety and Health Training
  Bilgehan Ergün, Günay Kocasoy / Gedik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

  2-Requirements of the occupation health and safety and course plan recommendations for all educational institutions
  Bekir Parlak / Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı, Eskişehir

  3-Determination of occupational health and safety knowledge level of staff collecting medical waste
  Serden Başak1, Elif Işık2, Mukaddes Dağ3
  1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
  2 Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
  3 Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Şubesi

  4-Determination of Critical Factors that Affect Occupational Health and Safety Perception of Students and Employees at Vocational High Schools and Apprenticeship Training Centers
  Murat Etöz1, Esma Mavi2
  1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya,Antalya
  2 Isparta Anadolu Lisesi, Isparta

  5-Assessment of teacher’s safety perceptions in vocational and technical education institutions
  Barış Yılmaz1, Emine Özbaştürk2
  1Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Meslek Yüksekokulu, Manisa
  2Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir

  27.OSH In Agriculture

  6-Evaluation of Work Accidents in Aquaculture Sector
  Barış Yılmaz1, Selen Özönel2
  1 Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Meslek Yüksekokulu, Manisa
  2 Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir

 • » Cibali 1-2 (Hall 8)

  Date: 9 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total Time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • Time for each presenter: 11 minutes (Total 77 minutes)
  • Time for opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  PLACE: CİBALİ 1-2
  Presenters:

  28.Occupational Accidents And Root Cause Analysis

  1-Determination of Precautions Against Occuptional Accidents Using Artifical Neural Networks
  Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2
  1Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Karabük
  2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli MYO, Makine Programı, Bilecik

  34.Work Related Traffic Accidents

  2- Trend analysis of forklift truck accidents
  Oğuz Koçar1, Ercüment Neşet Di̇zdar2
  1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli MYO, Makine Programı, Bilecik
  2 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Karabük

  3-A Wiev Of Reflections Of Using Speed Tracking Applications On The Work Traffic Accidents In a Fast Cargo Company
  Özlem Işık Barsan1, Zekiye Karakaya1, Aliye Kaşarcı Hakan2
  1 İstanbul Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Doktora
  2 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

  4-Caterpillars are involved in traffic accidents
  Murat Alkan, Murat Darçın, Gürdoğan Doğrul - İçişleri Bakanlığı

  5-The examination of the traffic accidents which include buses that are the main actor in passenger transportation
  Murat Alkan / İç İşleri Bakanlığı

  6-Traffic accidents involving tractors used for agricultural purposes
  Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Gürdoğan Doğrul2, Murat Alkan2
  1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  2 İçişleri Bakanlığı

  27.OSH In Agriculture

  7-Accidents involving migrant seasonal agricultural worker
  Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2
  1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  2 İçişleri Bakanlığı

    
 
Home               Invitation               Organization               Program               Media               Discover               Transportation               Contact
Scientific Secretariat
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA - TURKEY
E-mail: eto.isggm@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale