11 Mayıs 2016

 • » Eyüp

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 10 dakika (Toplam 70 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 5 dakika

  Yer:
  EYÜP
  Konuşmacılar:

  22. Ergonomi ve İSG

  1-Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Bazı Fiziksel Çevre Faktörlerinin İşçi Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
  Hasan Kurban1, Kenan Melemez2, Kıvanç Bakır3, Ali Naci Tankut1
  1Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği
  2Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
  3Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

  2-REBA Yöntemi Kullanılarak Düşük Maliyetli Ergonomik Çözümlerin Araştırılması
  Fatih Mümtaz Duran1, Nurullah Sinan Köksal2
  1Celal Bayar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Manisa
  2Celal Bayar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Manisa

  3-Çalışma Saatlerinde Verilen Dinlenme Aralarında Bilişim Çalışanlarını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
  Şeyma Küçüközer Çavdar, Tuğba Taşkaya Temizel
  Department of Information Systems, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

  4-Ofis Ekipmanlarının Kullanımlarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi
  Nevin Akılveren1, Murat Etöz2
  1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Antalya
  2Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Antalya

  1.Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Rolü

  5-Gemilerde Fiziksel ve Kimyasal Etkenlerde Maruziyetlerin Araştırılması
  Uğur Bayar – Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  17.İSG Yönetim Sistemleri

  6-Almanya ile Türkiye’deki iş güvenliği ve sağlığı örgütleri ve uygulamalarının yönetsel perspektif ışığında karşılaştırılması: nitel bir araştırma
  Sibel Atar, Nazli Ayse Ayyildiz Ünnü
  Ege Üniversitesi, Isletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Izmir

  7-Kamu Kurumlarında 6331 sayılı Kanun Kapsamındaki İSG Faaliyetlerinin Uygulanmasında İSG Yönetim Sistemlerinin Rolü
  Özge Akaner1, Mesut Akaner2
  1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara
  2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

 • » Fener (Salon: 2)

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 10 dakika (Toplam 70 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 5 dakika

  Yer:
  FENER
  Konuşmacılar:

  12. İSG Alanında Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi

  1-Yaya Yürüme Alanlarında Kayma Riski (Potansiyeli) Tespit Yöntemleri ve Hukuksal Değerlendirme
  Gültekin Coşkun, Halil Yılmaz
  Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas MYO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı, Sivas

  11. İSG Konusunda Teşvik Yöntemleri ve Geliştirilmesi

  2-İş Güvenliği Ödüllendirme Sistemi
  Alper TÜRKAY
  TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Bursa

  3. İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluğu - Tedarik Zinciri Yönetiminde İSG

  3-Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
  Adem Uğur, Özge Alev Sönmez Çalış, Cavi̇t Çolakoğlu
  Sakarya Üniversitesi

  4-İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Asıl İşverenin Yükümlülükleri
  Muzaffer Koç
  Marmara Üniversitesi

  5-Müteahhit Firma İSG Yönetim Prosedürü
  Halil Zeybek
  TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

  6-Müteahhit Firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İzlenmesi, Denetimi ve Teşvik Çalışmaları
  Gizem Güngör
  Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği, İzmir

  5. İSG’nin Eğitim Sistemine Entegrasyonu
  7-Güvenlik Kültürü: Özel Eğitim Kurumları, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) İçin Eğitim Sistemi Modülü
  Mustafa Eryüksel, Gülşah Süne
  Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • » Tophane (Salon: 3)

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 66 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 9 dakika

  Yer:
  TOPHANE
  Konuşmacılar:

  4. İSG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

  1-2-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Güvenlik Kültürü Oluşturma
  Gülşah Süne, Mustafa Eryüksel
  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul

  2-ZONGULDAK EKİİ (Ereğli Kömürleri İşletmesi) EĞİTİM RADYOSU
  Şükran Uzun Kırömeroğlu
  ÇATES Elektrik Üretim A.Ş.

  3-İş Güvenliği Kültüründe Çalışanların Kader Anlayışları
  Mehmet Akif Erkan1, Fatma Somuncuoğlu Erkan2
  1Erciyes Üniv. İş sağlığı ve Güvenliği Pr.Kayseri
  2Ankara Üniversitesi, Din Felsefesi Ana Bilim Dalı, Ankara

  24. İş Hijyeninin İSGde Rolü

  4-NIOSH 7400 Faz Kontrast Mikroskobu (PCM) ile Asbest ve Diğer Lifler
  Pınar Atabek, Esra Yılmaz
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

  32. İSG Açısından Acil Durumlara Hazır Bulunma

  5-Domino Etkisi Senaryolarının Değerlendirilmesinde Mevcut Uygulamaların Gözden Geçirilmesi
  Merve Ercan Kalkan, Veli Deniz
  Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli

  8. İş Kazaları İle İletişim ve Koordinasyon Arasındaki İlişki

  6-Türkiyede İş Kazalarını Sonuçlandırma Algoritması
  Fati̇h Yalçın1, Savaş Kanbur2, Adil Rıza Doğan2
  1Gedik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu
  2Gedik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

 • » Kasımpaşa 1 - 2 (Salon: 4)

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 10 dakika (Toplam 70 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 5 dakika

  Yer:
  KASIMPAŞA 1-2
  Konuşmacılar:

  7. Davranış Esaslı İş Güvenliği Yönetimi

  1-Güvenli Davranış Kültürüne Sahip Bireylerin Sayısını Arttırarak İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarını Önlemek İçin Bir Sistem Önerisi "6S Modellemesi"
  Cengiz Kayışkan
  Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  2-Operasyona Uygun Çalışan Seçiminde Davranış Odaklı Yaklaşım
  Ayhan Aydın
  Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Bursa

  3-Davranış Temelli Güvenlik Yönetimi
  Yewande Omolara Olatunde
  Department of Civil Engineering, Obafemi Awolowo University, Osun state, Nigeria

  4-“On Numara”: Büyük Ölçekli Bir Sınai Üretim İşletmesinde Güvenlik Kültürü Dönüşümü
  Ali Rıza Tiryaki1, Hakan Usta2, Derya Korkmaz3
  1Artı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
  2Borçelik Soğuk Çelik Haddeleme
  3Artı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Coca Cola İçecek Bursa

  1. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Rolü

  5-Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında ILO ve AB’nin Rolü
  Sezgin Uysal1, Cihan Selek Öz2, Serdar Orhan3
  1Sakarya Üniversitesi SBE Sakarya, 2Sakarya Üniversitesi ÇEKO - Sosyal Politika Bölümü Sakarya, 3Sakarya
  Üniversitesi ÇEKO Bölümü Sakarya

  6-İSG Alanında Kurumsal İşbirliği için İyi Bir Uygulama Örneği: ABD Federal OSHA İşbirliği Programları
  Hilal KINLI
  RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul

  7-İş Sağlığı ve Güvenliğinde Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
  Ceyhun Targın
  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,İstanbul

 • » Kasımpaşa 3 - 4 - 5 (Salon: 5)

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 10 dakika (Toplam 70 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 5 dakika

  Yer:
  KASIMPAŞA 3-4-5
  Konuşmacılar:

  9. Planlama ve Proje Tasarımında İSG

  1-Demir Yolu Üretim ve Bakım Tesislerinde (Makas ve Parça Üretim) Planlama ve Proje Tasarımında İSG
  Halil Demirel1, Handan Demirel2
  1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı,
  Ankara, Türkiye
  2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çankırı, Türkiye

  2-Tasarım (Proje) Aşamasında İş Güvenliği Farkındalığı
  Mehmet Ünsal1, Mülkicihan Arslan2
  1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hidrolik Ana Bilim dalı, Kahramanmaraş
  2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adana İş Teftiş Grup Başkanlığı, Adana

  3-Arkeolojik Kazı Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  Pınar Koç, Hanifi Saraç
  Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

  32. İSG Açısından Acil Durumlara Hazır Bulunma

  4-Fabrikalarda Toz Patlamaları Riskleri ve Bu Risklerin Kontrol Metotları
  Emre Ergün
  IEP TECHNOLOGIES MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK VE TİC. A.Ş.

  5-Afet ve Acil Durum Yönetiminde Alternatif Haberleşmenin Önemi ve Bir Sanayi Kuruluşunda Türkiye'deki İlk uygulama Örneği
  Abidin Singin, Fatih Akıl, Elçin Eroğlu, Agah Ayhan, Fuat Erkan Tekin, Bülend Engin
  İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş., Çanakkale,

  26. İnşaat Sektöründe İSG

  6-Şantiye Sosyal Tesislerin Asgari Parametrelerin Belirlenmesi ve Yönetmeliklerle Karşılaştırılması
  Ramazan Akarca, Murat Kuruoğlu
  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

  7-İnşaat İşlerinde Gurbetçi olarak Gelen İşçilerin Konaklama Koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İrdelenmesi
  Mediha Turgut1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2
  1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,Antalya
  2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya

 • » Hasköy (Salon: 6)

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 10 dakika (Toplam 70 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 5 dakika

  Yer:
  HASKÖY
  Konuşmacılar:

  25. Maden Sektöründe İSG

  1-Cevher Hazırlama Madenciliğinde İş sağlığı ve İşçi Güvenliği
  Meryem Göktaş
  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük MYO

  2-Ülkemiz ve Gelişmiş Bazı Ülkeler Yeraltı Madenciliğinde Tahliye Ekipleri ve Ülkemizde Uygulanması Gerekli Yeni Tahliye Modeli
  Selim Çatakçı
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  3-Bir Yeraltı Metal Madenindeki Risklerin Değerlendirilmesi
  Hasan Eker1, İbrahim Ocak1, Hakan Yalkı2
  1İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul
  2İstanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul

  4-Yeraltı Cevher Ocaklarında Bantlı Konveyör ile Nakliyat Emniyeti Üzerine Bir Değerlendirme
  Bülent Erdem1, Atilla Ceylanoğlu1, Zekeriya Duran2
  1Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü
  2Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu

  28. İş Kazaları ve Kök - Neden Analizi

  5-Kimyasal Kazalarda CSB Raporlarına Göre İnsan Hataları
  Begüm Doğan1, Hüseyin Canbolat2
  1Hüseyin Canbolat, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
  2Begüm Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye

  32. İSG Açısından Acil Durumlara Hazır Bulunma

  6-21. Yüzyılda Kimyasal Kazalara Hazırlıklı Olmak
  Begüm Doğan
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye

  7-İtfaiyeciler ve Acil Müdahale Ekiplerinin Görev Başında İş Güvenliği
  Orhan Sönmez
  Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyeciler birliği

 • » Balat (Salon: 7)

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 66 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 9 dakika

  Yer:
  BALAT
  Konuşmacılar:

  26. İnşaat Sektöründe İSG

  1-Şehir Şantiyeciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği – İSFALT Örneği
  İbrahim Sönmez1, Alper Çeltikçi2, Sadettin Bağdatlı2
  1İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT), İstanbul
  2Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, İstanbul

  2-Yapı İşlerinde Kule Vinçlerden Kaynaklı Kazaların Oluşumuna Bağlı Risklerin Fta Yöntemiyle İncelenmesi ve Risk Yönetim Modelinin Oluşturulması
  Msc. B Sınıfı İsg Uzman Serap Öztürk1, Yrd. Doç. Dr. Esin Tümer2
  1Yeni yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul
  2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş sağlığı ve Güvenliği Bölümü,İstanbul

  3-İnşaat Sektöründe Mesleki Yaralanmaların İncelenmesi: Bahreyn (1995-2009)
  Hani Abbas Mahfoodh
  Minstry Of Labour, Isa Town, Bahrain

  4-İskelelerde İş Güvenliği (Scaffold Safety)
  Yağmur Erteki̇n
  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

  5-İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarına Asıl İşveren - Alt İşverenlik Sözleşmesinin Etkisi
  Ali Ekin
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Samsun

  6-İnşaat Sektöründe Meydana Gelen Kazalarda Alt İşveren - Üst İşveren Sözleşmesi Çerçevesinde İşverenin Cezai Sorumluluğu
  Namık Kemal Topçu
  19 Mayıs Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı, Samsun

 • » Cibali 1 - 2 (Salon: 8)

  Tarih: 11 Mayıs 2016
  Saat: 09.00 - 10.15
  • Toplam süre: 1 saat 15 dakika (75 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 66 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 9 dakika

  Yer:
  CİBALİ 1-2
  Konuşmacılar:

  36. Ürün Güvenliği ve İSG

  1-Mobilya Endüstrinde Kullanılan Makinelerde İş Güvenliği
  Abdi Atilgan1, Tahsin Çetin2
  1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Myo, Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Afyonkarahisar
  2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, Muğla

  2-Makinaların Güvenli Çalışması Açısından Temel Makina Tasarım Esasları
  Serpil Kurt
  İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Istanbul Türkiye

  3-Bir İşyerinde Yanlış Depolama Sonucu LPG Birikimine Bağlı Kapalı Ortamda Patlama Olgusunun İncelenmesi
  Ahmet Turan İsanç1, Şahin İplikçi2, Yalçın Karagözler3, Yasemin Yıldız İsanç3
  1Erzincan Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar Teknikler Programı, Erzincan
  2İstanbul Teknik Üniversitesi, Adli Bilimler Ana Bilim Dalı, Yangın ve Patlayıcı Maddeler Uzmanı, İstanbul
  3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

  35. İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

  4-İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü
  Murat Kamil Onat
  TÜPRAŞ PETROL RAFİNERİLERİ

  5-Tavan Vinçlerinin Kontrollerinde Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik Parametreleri
  Erkan Akoral, Saygın Şener
  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş.

  28. İş Kazaları ve Kök - Neden Analiz

  6-Demir - Çelik Sektöründe Etkin Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Yapma Kriterleri
  Erkan Akoral, Hayri Demirci, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş 
 
Ana Sayfa               Davet               Organizasyon               Program               Medya               Keşfet               Ulaşım               İletişim
Danışma Ofisi
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA
E-posta: isgkongresi@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale