10 Mayıs 2016

 • » Sadabad

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  SADABAD
  Konuşmacılar:

  14. Risk Yönetimi ve Çalışanların Aktif Katılımı

  1-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Açısından Fine - Kinney Metodu İle Ameliyathane Çalışanları Üzerine Bir Risk Analizi Çalışması
  Emrullah İncesu, Gökhan Darılmaz
  Seydişehir Devlet Hastanesi

  2-Maden Ocaklarında İş Güvenliğini Artırmak İçin Bulanık Mantık Temelli Oluşturulan İş Güvenliği Analiz Modellemesi Ve Yazılımı
  Mehmet Zile
  Mersin üniversitesi

  3-Bulanık Mantık Yöntemi ile Risk Değerlendirmesi; Sondaj Açma Endüstrisinde Bulanık Mantık Temelli Hata Türü ve Etki Analizi
  Mazdak Khodadadi Karimvand1, Hosein Yousefifazl2
  1North Drilling Company, Tehran, Iran
  2Department of Industrial Engineering,Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran

  4-İmalat Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimine Çalışan Katılımını Sağlayan İyi Uygulama Örnekleri
  Meriç Ünver
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  5-Bir Rüzgar Türbininin İnşaat ve İşletme Dönemlerine Ait Risk Değerlendirmesi
  Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Mine Başkan
  Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

  6-Alüminyum Ekstrüzyon Endüstrisinde Orantılı Risk Değerlendirme Tekniğinin Uygulanması
  Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Yeşim Köse
  Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

  7-Dökümhanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi
  Abide Şentürk, Melis Özmen, İlker Acar
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

 • » Eyüp (Salon1)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  EYÜP
  Konuşmacılar:

  4. İSG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

  1- Atipik İş Sözleşmeleriyle Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Haklarının Korunması
  Erbil Beytar
  Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli

  2-Durmaksızın Gidilen Yol: SEÇ Kültürü (Tüpraş Batman Rafinerisi Örneği)
  Mehmet Cemal Marangoz
  Teknik Emniyet ve Çevre Müdürü, Tüpraş Batman Rafinerisi, Batman

  3-İşletmelerde İş Güvenliği Kültüründe İşgörenlerin Güvenlik İletişimi Algılarının OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Yükümlülükleri Kapsamında Değerlendirilmesi
  Funda Yali̇m1, Kağan Cenk Mızrak2
  1Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İstanbul
  2Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

  4-Türkiye’deki Endüstriyel Kazalar Karşısında Politikacıların Tutumu: 1992’den 2014’e Kozlu’dan Soma’ya Tarihi Mukayese, 20 Yıllık Bir Zaman Dilimi İçerisinde Şimdiye Kadar Ne Değişti?
  Bünyamin Esen
  Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul

  5-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Arasında İşe Bağlı Stres Ve Tükenmişlik Sendromu
  Serpil Aytaç1, Gizem Akalp2
  1Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,
  Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa
  2Uludağ Üniversitesi Teknik bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet ve Koruma Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Bursa

  6-Akılcı İlaç Kullanımı Bilincini Teşvik Etmeye Yönelik Yürütülen Bir Etkinliğin Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Arzu Kıroğlu1, Mustafa Kemal Eryar1, Ülkü Sur Ünal1, Ahmet Akıcı2, Bilge Ege1
  1Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.
  2Marmara Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

  28. İş Kazaları ve Kök - Neden Analizi

  7-Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Problemi Olarak Sağlık Çalışanlarında Şiddet
  Deniz Boz Eravcı / ÇASGEM

 • » Fener (Salon2)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  FENER
  Konuşmacılar:

  27. Tarım Sektöründe İSG

  1-Adana İli Tarım Çalışanlarının İş Sağlığı Profili
  Ferdi Tanır1, Ramazan Azim Okyay2
  1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana
  2Ceyhan Toplum Sağlığı Merkezi, Adana

  2-Şanlıurfa İl Merkezine Bağlı Köylerde Tarım İş Kolunda Akut Yaralanma Sıklığı ve Kişi / Ortam Faktörleri
  Zeynep Şimşek1, Sami Akpirinç2
  1Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa - Türkiye
  2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa - Türkiye

  13. İSG Alanında İdari ve Cezai Yaptırımlar

  3-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Kamu Hastanelerinde İşveren Vekilinin Sorumluluğu
  Alptekin Aktalay1, Yunus Güç2, Yakup Korkmaz1, Osman Turgut1
  1Zirve Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
  2Zirve Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  4-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hayvan Yetiştiricilerinin Özellikleri ve İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları
  Ayşe Menteş Gürler1, Zeynep Şimşek2
  1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı; Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa
  2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD; Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa

  5- Resmi İstatistik ve Medya Kaynakları Temelinde Traktör Kazalarının Boyutunun Analizi
  Erdal Öz1, Gülden Özgünaltay Ertuğrul2
  1Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir
  2Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kırşehir

  6- Koyun Ağıllarında Çalışan İşçilerin Yaz Mevsimi Amonyak Maruziyetlerinin Belirlenmesi
  İlker Ki̇li̇ç, Nesli Kocaalili / Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tarımsal Yapılar Anabilim

  7-Tarım Çalışanları ve Ailelerinin Maruz Kaldığı Pestisit Zehirlenmeleri
  Emine Selcen Darçın - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • » Tophane (Salon3)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  TOPHANE
  Konuşmacılar:

  21. Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Geliştirilmesi

  1-İstanbul'da Bir Tıp Fakültesinde Çalışan Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı Ve İş Doyumu İle İlişkisi
  Seyhan Hıdıroğlu, Emel Nimet Lüleci, Pınar Nadiye Ay, Melda Karavuş
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı, İstanbul

  2-Türkiye'de Meslek Hastalıklarının Saptanamamasının Nedenleri - Hekim Görüşleri
  Mehmet Erdem Alagüney1, Ali Naci Yıldız2, Ahmet Uğur Demir3, Alp Ergör4
  1Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
  2Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  3Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
  4Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

  28. İş Kazaları ve Kök - Neden Analizi

  3-İş Kazası İnceleme Teknikleri
  Behçet Emre Eryaşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

  4-Tuzla Tersanelerinde Meydana Gelen Ölümlü İş Kazalarının Analizi
  Gürdoğan Doğrul, Murat Darçi̇n, Murat Alkan / İçişleri Bakanlığı

  5-Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Kazası Meydana Getirebilecek Risklerin Araştırılması
  Ahmet Altan Akbaş, Ömer Asal / Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı, Ankara

  6-Yüksekte Çalışma Platformlarında Mesleki Yeterliliğin İş Kazalarıyla İlişkisi
  Oktay Tan, Ferhat Bayram
  Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

  10. İSG ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki

  7-İşveren ve Yöneticilerin İş Kazalarından Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu
  Çetin Arslan
  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Ankara
 • » Kasımpaşa 1-2 (Salon4)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  KASIMPAŞA 1-2
  Konuşmacılar:

  5. İSG’nin Eğitim Sistemine Entegrasyonu

  1-Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Öğretmenlerin Bu Konudaki Bilgi Düzeylerinin İrdelenmesi
  Necla Dalbay, Binnur Gümüş
  İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

  17. İSG Yönetim Sistemleri

  2-Sağlık Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Otomasyon Sistemi / Yazılım Programı
  Engin Konyali̇gi̇l1, Salih Şahin2, Yüksel Karabulut2
  1Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2Gazi Devlet Hastanesi

  3-Alüminyum Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulamaları
  Akif Çergel, Recep Anahar, Mehmet Eşitek, Dr. Ali Oğuz Dikmen
  ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.,SEÇ Müdürlüğü

  4-İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP)
  Ferdi Karakaya
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

  5-Lojistik Sektöründe Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri: Bir Araştırma
  Necla Dalbay, Ercan Akan
  İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

  6-Türkiye'deki Yer Hizmeti İşletmelerinde Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Harun Karakavuz1, Ender Gerede2
  1Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

  20. Meslek Hastalıklarında Proaktif Yaklaşımlar

  7-Tekstil Sektöründe Gürültü Kirliliği ve Denetimi
  Muhammet Akaydın1, Özgür Elmacı2, Gürol Uncu2
  1Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü
  2Pamukkale Üniversitesi, Tavas Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

 • » Kasımpaşa 3-4-5 (Salon5)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer:
  KASIMPAŞA 3-4-5
  Konuşmacılar:

  20. Meslek Hastalıklarında Proaktif Yaklaşımlar

  1-Ponza Tozu Kontrolünde İyi Uygulamalar
  Deniz Türkbay
  Arçelik A.Ş., Kurutucu ve Elektrik Motorları İşletmesi, Tekirdağ, Türkiye

  2-İşyeri Hekimi Tarafından ''Şirket Çalışanlarına Sağlıklı ve Doğru Beslenme Bilinci Kazandırmak'' Amacı ile Yapılan Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
  Emine Meral Ünlü, Arzu Kıroğlu
  Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.

  3-Meslek Hastalıkları Özelinde Sağlık Risk Değerlendirmesi Uygulama Süreci
  Merve Erbatur
  Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği, İzmir

  1. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Rolü
  4-Gemi Adamlarının Günlük Enerji Tüketimlerinin Araştırılması
  Esra Layık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  5-Temizlik İşlerinde Çalışanlarda Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Değerlendirilmesi
  Metin Çırpan1, Funda Kahraman2, Rabiye Çırpan3
  1Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
  2Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
  3Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

  6-Kuvars İşletmesinde Tozlu Ortam Hava kalitesinin İyileştirilmesi: Uygulama Örneği
  Ali̇ Kemal Çaki̇r, Nazmi Çetin, Aytaç Demirel
  Mikroman Maden A.Ş., İSG Birimi, MUGLA

  19. Dahili ve Harici İSG Hizmet Sunucuları

  7-Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Bina İçi Odaların ve Donanımların Kullanılma Durumlarının Değerlendirilmesi
  Sevda Ergüven - Kocaeli Üniversitesi, İzmit Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

 • » Hasköy (Salon6)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer: HASKÖY
  Konuşmacılar:

  24. İş Hijyeninin İSGde Rolü

  1-Gaziantep’te Özel Bir Halı Fabrikasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
  Nilgün Ulutaşdemir1, İmren Tekgöz1, Melike Deniz Karataş1, Ebru Öztürk Çopur2
  1Zirve Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Gaziantep
  2Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

  2-Mesleki Tehlikelerin Maruziyeti: Mısır
  Adel Mahmoud Zakaria1, Kamal Hamed Nowier2, Gamal Mohamed El Maghraby3
  1King Abdulaziz University
  2High Institute of Public Health
  3Ministry of Manpower and Immigration

  3-İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analiz Laboratuvarlarının Yetkilendirilme Süreci
  Zekiye Karakaya, Özlem Tosyalı
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara

  30. Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde İSG

  4-Orta Ölçekli Bir Otomotiv Tamir Bakım Firmasında Gürültü Maruziyetinin Araştırılması
  Zekiye Karakaya
  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

  28. İş Kazaları ve Kök - Neden Analizi

  5-Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerdeki ve Türkiye’deki İş Kazaları ile İnsani Gelişme Endeksi arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Mehmet Tolga Taner1, Hakan Mıhcı2, Bülent Sezen3, Gamze Kağan4
  1Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul.
  2Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Ana Bilim Dalı, Ankara.
  3Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kocaeli.
  4Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.

  4. İSG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

  6-Sağlıklı ve Güvenli Yaşam İçin Hep Birlikte Çalışmak
  Bülent Gök
  Arçelik A.Ş.

  22.Ergonomics And OSH

  7-Çalışma Ortamında Ergonominin Sürdürülebilirliği
  Burcu Felekoglu, Seren Ozmehmet Tasan / Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İzmir
 • » Balat (Salon7)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer: BALAT
  Konuşmacılar:

  33. Kişisel Koruyucu ve Donanımların Seçimi ve Kullanımı

  1-Tabaklama İşlemlerinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
  Betül Çavdar Kilinç
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı,
  Ankara

  2-Metal Sektöründe Çalışan Kadınların “Kişisel Koruyucu Donanımları” Kullanırken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Ahmet Fahri Özok1, Nurettin Yamankaradeniz2, Gizem Akalp2, Oğuzhan Çankaya2
  1Okan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul
  2Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Güvenliği ve Sağlığı Programı, Bursa

  3-Endüstriyel Emniyet Bareti Seçim Kriterleri
  Alper Yasin Özçeli̇k, Funda Özçelik
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

  4-Büyük Kurumlarda Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Alım Süreci
  Ünal Korhan Ergezer, Şahin Kumbaroğlu, Ayhan Demiryürek
  Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara

  5-Hastaneye Uygun Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi ve Yaşanabilecek Sorunlar
  Cihan Türkcü, Aslı Davas, Meral Türk, Okan Gülbahar
  Ege Üniversitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İzmir

  7. Davranış Esaslı İş Güvenliği Yönetimi

  6-İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık ve İş Tükenmişliği Üzerindeki Etkisi: Çanakkale’de Görgül Bir Uygulama
  Bülent Akyüz1, Erdinç Balık2
  1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
  2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi, Çanakkale, Türkiye

  14. Risk Yönetimi ve Çalışanların Aktif Katılımı

  7-Patoloji Laboratuvarı Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği
  Feyza Nazi̇k1, Mehtap Sönmez2, Demet Morsunbul3, Kurtuluş Karakuş4
  1Bingöl Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Bingöl
  2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş
  3Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği, Bingöl
  4Bingöl Üniversitesi, İş sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Bingöl
 • » Cibali 1-2 (Salon8)

  Tarih: 10 Mayıs 2016
  Saat: 16.00 - 17.30
  • Toplam süre: 1 saat 30 dakika (90 dakika)
  • Her konuşmacı için süre: 11 dakika (Toplam 77 dakika)
  • Oturum başkanının açılış ve kapanış konuşmaları için toplam süre: 13 dakika

  Yer: CİBALİ 1-2
  Konuşmacılar:

  15. Çalışan Temsilcilerinin Rolünün Etkinleştirilmesi

  1-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Çalışanların İşi Durdurma Hakkı
  Fati̇h Akın - Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli.

  2-Türk Hukukunun Çalışan Temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi
  Zeynep Şişli - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İzmir


  25. Maden Sektöründe İSG

  3-Yaşam Odaları ve Dünya Mevzuatındaki Yeri
  İpek Temel1, Ömer Asal2
  1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Ankara
  2Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Ana Bilim Dalı, Ankara

  26. İnşaat Sektöründe İSG

  4-Betonarme Kalıp ve İskele Sistemlerinde Meydana Gelen İş Kazaları ve Alınması Gerekli Güvenlik Tedbirleri
  Ceyhun Temel
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  18. İç - Dış Denetim ve Teftiş Mekanizmalarının İSG Üzerinde Etkisi

  5-İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Reyting Ölçülmesi
  Hasan Orman1, Ömer Asal2
  1Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara
  2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, Ankara

  6-Mevzuat çerçevesinde teftişlerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) istatistikleri üzerine etkisi
  Fedayi Yılmaz, Burak Birgören
  Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırıkkale

  7-Elmeri Yönteminin İncelenmesi ve Bu Yöntemin Bir Uygulaması
  Ayşe Ongun1, Kemal Bi̇len2
  1Kastamonu Üniversitesi, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Kastamonu, Türkiye
  2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 
 
Ana Sayfa               Davet               Organizasyon               Program               Medya               Keşfet               Ulaşım               İletişim
Danışma Ofisi
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA
E-posta: isgkongresi@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale