10 May 2016

 • » Sadabad

  Date: 10 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue:
  SADABAD
  Presenters:

  14. Risk Management And Active Participation of Employees

  1- Health and Safety Terms Of Employees Fine-Kinney Risk Analysis Method Study On Operating Staff
  Emrullah İncesu, Gökhan Darılmaz
  Seydişehir Devlet Hastanesi

  2- Fuzzy logic based modeling and analysis of creating job security software to improve safety in mines work
  Mehmet Zile
  Mersin üniversitesi

  3-Fuzzy Risk Assessment; using Fuzzy Failure Mode and Effects Analysis in Well Drilling Industry
  Mazdak Khodadadi Karimvand1, Hosein Yousefifazl2
  1 North Drilling Company, Tehran,Iran
  2 Department of Industrial Engineering,Islamic Azad University Central Tehran Branch,Tehran,Iran

  4- Good Practices That Provide Workers to Participate in Occupational Health and Safety Risk Management in Manufacturing Industry
  Meriç Ünver
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

  5- Risk assessment for period of construction and operation of a wind turbine
  Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Mine Başkan
  Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

  6- An application of proportional risk assessment technique in aluminum extrusion industry
  Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Yeşim Köse
  Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

  7- Improvement of Occupational Health and Safety Conditions in Foundries
  Abide Şentürk, Melis Özmen, İlker Acar
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

   

 • » Eyüp (Hall 1)

  Date: 10 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue:
  EYÜP
  Presenters:

  4.Improvement And Dissemination of OSH Culture In Society

  1- The Protection of Rights to Occupational Healt an Safety of Workers Who Work With an Atypical Employment Contact
  Erbil Beytar
  Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli

  2-Unceasingly walking path: HSE Culture (Tupras Batman Refinery case)
  Mehmet Cemal Marangoz
  Teknik Emniyet ve Çevre Müdürü, Tüpraş Batman Rafinerisi, Batman

  3-The Evaluation In The Scope Of JHSA (Joint Health And Safety Agencies) Of How Workers Perceive Safety Communication In The Work Safety Culture Of Businesses
  Funda Yali̇m1, Kağan Cenk Mızrak2
  1 Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İstanbul
  2 Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

  4-Politicians' Attitude towards Industrial Accidents in Turkey: A Historical Comparison from 1992 to 2014 From Kozlu to Soma, what has changed so far in two decades?
  Bünyamin Esen
  Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul

  5-Work-Related Stress and Burnout Syndrome Among Occupational Health And Safety Experts
  Serpil Aytaç1, Gizem Akalp2
  1 Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa
  2 Uludağ Üniversitesi Teknik bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet ve Koruma Bölümü,İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Bursa

  6-Evaluation of the results of an activity conducted to raise awareness of the rational use of medicine
  Arzu Kıroğlu1, Mustafa Kemal Eryar1, Ülkü Sur Ünal1, Ahmet Akıcı2, Bilge Ege1
  1 Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.
  2 Marmara Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

  28.Occupational Accidents And Root Cause Analysis

  7-“Violence in Healthcare Staff as a Problem of Occupational Health and Safety”
  Deniz Boz Eravcı, ÇASGEM

   

   

 • » Fener (Hall 2)

  Date: 10 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue:
  FENER
  Presentors:

  27.OSH In Agriculture

  1- Occupational Health Profile of Agricultural Workers in Adana Province
  Ferdi Tanır1, Ramazan Azim Okyay2
  1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana
  2 Ceyhan Toplum Sağlığı Merkezi, Adana

  2- Frequency of acute injury and personal/environmental factors in agriculture in villages of şanlıurfa city centre
  Zeynep Şimşek1, Sami Akpirinç2
  1 Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa-Türkiye
  2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa-Türkiye

  13.Administrative And Penal Sanctions In The Field of OSH

  3- The Responsibilities of Employer’s Representatives in the Public Hospitals within the Scope of the Occupational Health and Safety Act No: 6331
  Alptekin Aktalay1, Yunus Güç2, Yakup Korkmaz1, Osman Turgut1
  1 Zirve Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
  2 Zirve Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  4- Characteristics and occupational health and safety practices of animal breeders in the Southeastern Anatolia Region
  Ayşe Menteş Gürler1, Zeynep Şimşek2
  1 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı; Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa
  2 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD; Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa

  5- Analyzing magnitude of tractor accidents on the base of official stattistics and media resources
  Erdal Öz1, Gülden Özgünaltay Ertuğrul2
  1 Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir
  2 Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kırşehir

  6- Occupational Exposure to Ammonia in Summer Season for Sheep Barn Workers
  İlker Ki̇li̇ç, Nesli Kocaalili / Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tarımsal Yapılar Anabilim

  7- Pesticide poisoning among agricultural workers and their family
  Emine Selcen Darçın - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • » Tophane (Hall 3)

  Date: 10 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue:
  TOPHANE
  Presenters:

  21.Improvement of The Statistics of Occupational Diseases

  1-The Frequency Of Depresion In Relation To Job Satısfection In Residents Of A Medical Faculty, In ISTANBUL
  Seyhan Hıdıroğlu, Emel Nimet Lüleci, Pınar Nadiye Ay, Melda Karavuş
  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı,İstanbul

  2-Causes of underdetermination of occupational diseases in Turkey – physician opinions
  Mehmet Erdem Alagüney1, Ali Naci Yıldız2, Ahmet Uğur Demir3, Alp Ergör4
  1 Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
  2 Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
  3 Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
  4 Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

  28.Occupational Accidents And Root Cause Analysis

  3-Accident Investigation Techniques
  Behçet Emre Eryaşar / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

  4-Analysis of the fatal occupational accidents occurred in the Tuzla Shipyards
  Gürdoğan Doğrul, Murat Darçi̇n, Murat Alkan / İçişleri BakanlığI

  5-Study of the risks that may cause work accidents in the workplaces of the metal sector
  Ahmet Altan Akbaş, Ömer Asal / Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı, Ankara

  26.OSH In Construction

  6-The Relationship With The Professional Competence of Occupational Accidents in the High Working Platform
  Oktay Tan, Ferhat Bayram
  Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

  10.The Relationship Between OSH And Human Resources Management

  7-The Criminal Liability of Employers and Managers Resulting from Occupational Accidents
  Çetin Arslan
  Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Ankara

 • » Kasımpaşa 1-2 (Hall 4)

  Date: 10 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue:
  KASIMPAŞA 1-2
  Presenters:

  5.Integration of OSH Into The Education System

  1-The applications of occupational health and safey in schools and an investigation on the knowledge level of teachers on this subject
  Necla Dalbay, Binnur Gümüş
  İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

  17.OSH Management Systems

  2- In Health Facılıtıes Occupatıonal Health And Safety Automatıon System / Software Program
  Engin Konyali̇gi̇l1, Salih Şahin2, Yüksel Karabulut2
  1Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2Gazi Devlet Hastanesi

  3- Occupational Health and Safety Management System and Applications in Aluminium Industry
  Akif Çergel, Recep Anahar, Mehmet Eşitek, Dr. Ali Oğuz Dikmen
  ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.,SEÇ Müdürlüğü

  4- Occupational Health and Safety Recording Tracking and Monitoring Program
  Ferdi Karakaya
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

  5- Quality and occupational health and safety management systems in logistic industry: A case study
  Necla Dalbay, Ercan Akan
  İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

  6- A Study to Identify the Success Factors of Occupational Health and Safety Management Systems Implemented by Ground Handling Companies at Airports throughout Turkey
  Harun Karakavuz1, Ender Gerede2
  1Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı, Eskişehir

  20.Proactive Approaches For Occupational Diseases

  7-Noise Pollution and Its Control in Textile Industry
  Muhammet Akaydın1, Özgür Elmacı2, Gürol Uncu2
  1 Pamukkale University, Denizli Vocational School of technical Sciences, Design Department
  2 Pamukkale University, Tavas Vocational School, Occupational Health and Safety Department

   

 • » Kasımpaşa 3-4-5 (Hall 5)

  Date: 10 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue:
  KASIMPAŞA 3-4-5
  Presenters:

  20.Proactive Approaches For Occupational Diseases

  1-Best practices on pumice dust control
  Deniz Türkbay
  Arçelik A.Ş., Kurutucu ve Elektrik Motorları İşletmesi, Tekirdağ, Türkiye

  2-Assessment of consultant services about raising awareness of the proper and healthy nutrition for workplace employees by occupational physician
  Emine Meral Ünlü, Arzu Kıroğlu
  Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş.

  3-Health risk assessment practices focused on occupational diseases
  Merve Erbatur
  Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği, İzmir

  1.The Role of National And International Organisations In OSH

  4-Investigating of the energy consumption of shipmen
  Esra Layık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSGGM

  5-Evaluation of the musculoskeletal disorders in cleaning service workers
  Metin Çırpan1, Funda Kahraman2, Rabiye Çırpan3
  1 Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
  2 Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
  3 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

  6-Improvement of Air Quality in Dusty Environment in Quartz Plant: Example of Aplication
  Ali̇ Kemal Çaki̇r, Nazmi Çetin, Aytaç Demirel
  Mikroman Maden A.Ş., İSG Birimi, MUGLA

  19.Internal And External OSH Service Providers

  7-Evaluation units of the joint health and safety of the use of indoor rooms and the equipment status
  Sevda Ergüven - Kocaeli Üniversitesi, İzmit Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

   

 • » Hasköy (Hall 6)

  Date: 10 May 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue: HASKÖY
  Presenters:

  24.The Role of Occupational (Industrial) Hygiene In OSH

  1- Assessment of Occupational Health and Safety Environment Measurements at A Private Carpet Factory in Gaziantep
  Nilgün Ulutaşdemir1, İmren Tekgöz1, Melike Deniz Karataş1, Ebru Öztürk Çopur2
  1Zirve Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Gaziantep
  2Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

  2-Occupational Hazards' Exposure in Egyptian Foundries
  Adel Mahmoud Zakaria1, Kamal Hamed Nowier2, Gamal Mohamed El Maghraby3
  1 King Abdulaziz University
  2 High Institute of Public Health
  3 Ministry of Manpower and Immigration

  3- Authorization Process of Occupational Hygiene Measurement Test and Analysis Laboratory
  Zekiye Karakaya, Özlem Tosyalı
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara

  30. Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde İSG

  4- In a medium-sized automotive repair and maintenance company, to investigate the noise exposure
  Zekiye Karakaya
  İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

  28.Occupational Accidents And Root Cause Analysis

  5- A Comparative Study between Human Development Index and Work Accidents in Turkey and the EU Member Countries
  Mehmet Tolga Taner1, Hakan Mıhcı2, Bülent Sezen3, Gamze Kağan4
  1 Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul.
  2 Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Ana Bilim Dalı, Ankara.
  3 Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kocaeli.
  4 Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.

  4.Improvement And Dissemination of OSH Culture In Society

  6- Working As One (Together) For a Healthy and Safe Lifetime
  Bülent Gök, Arçelik A.Ş.

  22.Ergonomics And OSH

  7- Sustaining Ergonomics in Working Environment
  Burcu Felekoglu, Seren Ozmehmet Tasan / Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İzmir

   

 • » Balat (Hall 7)

  Date: 10 Mayıs 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue: BALAT
  Presenters:

  33.Selection And Use of Personal Protective Equipments

  1-Personal Protective Equipments Usage in Tanning Industry
  Betül Çavdar Kilinç
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Ankara

  2-The problems female workers face while using personal protective equipment in the metal industry and solution proposed to these problems
  Ahmet Fahri Özok1, Nurettin Yamankaradeniz2, Gizem Akalp2, Oğuzhan Çankaya2
  1 Okan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul
  2 Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Güvenliği ve Sağlığı Programı, Bursa

  3-Industrial Safety Helmet Choosing Criteria
  Alper Yasin Özçeli̇k, Funda Özçelik
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

  4-Personal protective equipment (PPE) purchasing process in giant organizations
  Ünal Korhan Ergezer, Şahin Kumbaroğlu, Ayhan Demiryürek
  Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara

  5-Determination of personal protective equipments relevant to the hospital and the encountered problems
  Cihan Türkcü, Aslı Davas, Meral Türk, Okan Gülbahar
  Ege Üniversitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İzmir

  7.Behaviour Based Safety Management

  6-In terms of occupational health and safety, the impact of perceived organizational justice on organizational commitment and job burnout: An empirical application in Canakkale
  Bülent Akyüz1, Erdinç Balık2
  1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
  2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi, Çanakkale, Türkiye

  14.Risk Management And Active Participation of Employees

  7-Occupational health and safety for workers in the pathology laboratories: Example of Eastern Anatolia Region
  Feyza Nazi̇k1, Mehtap Sönmez2, Demet Morsunbul3, Kurtuluş Karakuş4
  1 Bingöl Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Bingöl
  2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş
  3 Bingöl Kamu Hastaneleri Birliği, Bingöl
  4 Bingöl Üniversitesi, İş sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Bingöl

 • » Cibali 1-2 (Hall 8)

  Date: 10 Mayıs 2016
  16.00 - 17.30
  • Total time: 1 hour 30 minutes (90 minutes)
  • For each presenter: 11 minutes (77 minutes)
  • Time for the opening and closure speeches of the chairman: 13 minutes

  Venue: CİBALİ 1-2
  Presenters:

  15.Making The Role of Workers Representatives More Effective

  1-Employees’ Right to Suspend Work in the Constitution of Occupational Health and Safety
  Fati̇h Akin - Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli.

  2-Evaluation of Turkish Legislation from the point of effectiveness of worker representatives on occupational health and safety
  Zeynep Şişli - İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İzmir

  25.OSH In Mining

  3-Refuge Chambers in the World Legislation
  İpek Temel1, Ömer Asal2
  1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Ankara
  2 Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Ana Bilim Dalı, Ankara

  18.The Effect of Internal & External Audit And Inspection Mechanisms on OSH

  4-Occupational Accidents and Safety Rules on Formwork and Scaffolding Systems
  Ceyhun Temel
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  5-Rating measure of occupational health and safety in workplaces
  Hasan Orman1, Ömer Asal2
  1 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara
  2 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,İmalat Mühendisliği Bölümü,Ankara

  6-The effect of formal inspections on the occupational health and safety (OHS) statistics
  Fedayi Yılmaz, Burak Birgören
  Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırıkkale

  7-Analysis and an Application of Elmeri Method
  Ayşe Ongun1, Kemal Bi̇len2
  1 Kastamonu Üniversitesi, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Kastamonu, Türkiye
  2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 
 
Home               Invitation               Organization               Program               Media               Discover               Transportation               Contact
Scientific Secretariat
İnönü Bulvarı No:42 Pk: 06520 Emek / ANKARA - TURKEY
E-mail: eto.isggm@csgb.gov.tr


LookUs & Online Makale